Αφίσα Τέχνη
22 Μαρτίου 2018
Blu Tack
Clips 60x80cm
Clips 62x93cm
Αντίγραφα Ζωγράφων Έλληνες Η - Μ
Κανάς Προσθήκη στο καλάθι
PAPER 60 Χ 80CM
IMAGE 50 Χ 70CM
Τιμή:
29.66 €
(+ 19 % ΦΠΑ)
Κοκκινίδης Δημοσθένης Προσθήκη στο καλάθι
PAPER 39 Χ 39CM
IMAGE 25 Χ 25CM
Τιμή:
130.08 €
(+ 19 % ΦΠΑ)
Αφίσα Τέχνη
Φιλολάου 41 | 116 33 - Παγκράτι
Τηλ: 210 7522112 | Fax: 210 7522112
Email: info@afisatexni.com