Αφίσα Τέχνη
13 Δεκεμβρίου 2018
Blu Tack
Clips 60x80cm
Clips 62x93cm
Αντίγραφα Ζωγράφων Ξένοι Ζωγράφοι - Σύγχρονοι
Wernner Eick Προσθήκη στο καλάθι
60x80cm
The Answer
Λιθογραφία
Τιμή:
39.50 €
(+ 19 % ΦΠΑ)
Wernner Eick Προσθήκη στο καλάθι
60x80cm
Origins II
Λιθογραφία
Τιμή:
39.50 €
(+ 19 % ΦΠΑ)
Αφίσα Τέχνη
Φιλολάου 41 | 116 33 - Παγκράτι
Τηλ: 210 7522112 | Fax: 210 7522112
Email: info@afisatexni.com