Αφίσα Τέχνη
13 Δεκεμβρίου 2018
Blu Tack
Clips 60x80cm
Clips 62x93cm
Αντίγραφα Ζωγράφων Ετοιμοι Καμβάδες
Καμβάς Προσθήκη στο καλάθι
95x65cm
Τιμή:
166.38 €
65.04 €
(+ 23 % ΦΠΑ)
Καμβάς Προσθήκη στο καλάθι
80x80cm
Lichtenstein
Kiss
Τιμή:
184.87 €
(+ 23 % ΦΠΑ)
Λιθογραφία σε κορνίζα Προσθήκη στο καλάθι
98x82cm
Τιμή:
134.45 €
(+ 19 % ΦΠΑ)
Λιθογραφία σε κορνίζα Προσθήκη στο καλάθι
77x77cm
Τιμή:
157.98 €
(+ 19 % ΦΠΑ)
Λιθογραφία σε κορνίζα Προσθήκη στο καλάθι
77x77cm
Τιμή:
157.98 €
(+ 19 % ΦΠΑ)
Λιθογραφία σε κορνίζα Προσθήκη στο καλάθι
44x54cm
Τιμή:
37.81 €
(+ 19 % ΦΠΑ)
Σαγρέ Προσθήκη στο καλάθι
102x80cm
Παιδική συναυλία του Ιακωβίδη
Με κορνίζα και πατούρα
Ιακωβίδης
Τιμή:
273.11 €
(+ 19 % ΦΠΑ)
Σαγρέ Προσθήκη στο καλάθι
103x81cm
Τιμή:
210.08 €
(+ 19 % ΦΠΑ)
Σαγρέ Προσθήκη στο καλάθι
96x118cm
Με κορνίζα και πατούρα
Τιμή:
394.96 €
(+ 19 % ΦΠΑ)
Αφίσα Τέχνη
Φιλολάου 41 | 116 33 - Παγκράτι
Τηλ: 210 7522112 | Fax: 210 7522112
Email: info@afisatexni.com